Alana's Angels
/

Chihuahua's

 

Waarom is een stamboom pup duur?

Dit is een vraag die vaak wordt gesteld en waar vaak onbegrip uit voortkomt. 
Er zijn verschillende redenen waarom een chihuahua pup met FCI stamboom duurder is, dan een chihuahua zonder (officiële) stamboom.

Allereerst is het zo, dat de ouderdieren, selectief worden uitgezocht. Het is geen kwestie van klakkeloos een reu op een teef zetten. Deze keuze wordt weloverwogen gemaakt door de fokker. Bij een pup met stamboom, heb je garantie en krijg je een koopovereenkomst bij de pup. Een pup met een stamboom is raszuiver. Er zal dus bijv. nooit een vader-dochter combinatie worden gemaakt. Door de simpele reden, dat deze combinatie geen stamboom krijgt van de Raad van Beheer.  

Hier onder zal ik een opsomming maken van sommige kosten waar de prijs op is gebaseerd: 

*  Patella luxatie
De kosten voor het officieel testen van de honden op patella luxatie door een dierenarts die hier gespecialiseerd in is.
(Voor de leden van de NCC, is dit verplicht.) 
Wanneer blijkt dat de hond lijdt, aan een gradatie van patella luxatie waar niet mee gefokt mag worden, zal deze hond moeten worden uitgesloten voor de fokkerij. Dit, om er voor te zorgen dat jij en ik, een hond kunnen kopen van ouders met een goed stel knieën. Dit is ook erg belangrijk om een 'gezonde' genenpoel te behouden. Ook om hopelijk te voorkomen dat jij en ik nooit hoeven mee te maken, hoe het is om een hond met ernstige patella luxatie te hebben. 

* Kosten omtrent de dekking 
Voor het bepalen van het juiste dek moment moet er vaak meerdere keren een bezoek worden gebracht aan een dierenarts, om progesteron te meten bij de teef. Het dekgeld voor een reu kan variëren van €500,- tot €1500,- en soms zelfs meer! De prijs kan zo variëren door de titels en/of de bloedlijn van de dekreu. Soms moet een fokker zelfs naar het buitenland toe reizen, voor een dekreu. Of de aanschaf van een eigen dekreu. 

* Kosten rondom de dracht, bevalling en zoogperiode
Denk hierbij aan: echo/röntgenfoto, keizersnede, complicaties tijdens de zoogperiode. Stel dat een teefje een keizersnede heeft gehad, kan dit complicaties veroorzaken, waardoor de baarmoeder zal moeten worden verwijderd. Stel dat dit gebeurt na het 1e nest van de teef, waarbij ook nog is de pup(s) het niet hebben gered door bijv. vroeggeboorte. Of nog veel erger, de moederhond zelf komt te overlijden door complicaties. Ook deze kosten, moet de fokker zelf dragen.

* Kosten om een nest te kunnen hebben
Benodigde materialen omtrent de bevalling, werpkist, ren, warmte-mat/warmte-lamp, bekleding voor in de werpkist en ren waar moeder en pups op liggen enz. Uiteraard zijn veel van deze kosten te verdelen over meerdere nestjes. Toch is bijna alles een keer aan vervanging toe.

* Kleine nestjes
Vaak heeft dit ras maar kleine nestjes. Waardoor het voorkomt, dat de totale kosten van een nest, er niet uitgehaald kunnen worden.

* Chippen van de pup
Dit is verplicht en wordt uitsluitend gedaan door een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer d.m.v. een huisbezoek bij de fokker. Dan wordt er gelijk gekeken naar de leefomstandigheden van de moeder en haar nest.

* DNA afname 
Dit is ook verplicht. Dit wordt tegelijkertijd gedaan met het chippen van de pups, door de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer.
In het laboratorium wordt vervolgens onderzocht of de puppies ook daadwerkelijk van de opgegeven ouderdieren zijn. Als dit niet zo is, krijgen de puppies geen stamboom. 

* Stamboom
Als alles dan uiteindelijk in orde is, kost de stamboom, uiteraard ook geld.
 
* Ontworming/ontvlooiing
Iedere 2 weken moet een pup worden ontwormd, bij de fokker.

* Voeding 
Het eten van de pup, gedurende de eerste 3 maanden.

* Dierenarts kosten voor de puppies
Gezondheidsonderzoek en vaccinatie, minstens 2 maal,
per pup.

* Puppypakket
Iedere pup krijgt meestal, een uitgebreid puppy-pakket mee.

* Kosten ouderdieren
Vaak, zijn de ouderdieren duur. Niet ongewoon is om honden te importeren, wat de kosten hoger maakt. Met de reden, dat een fokker hoge eisen stelt aan de honden, waarmee gefokt zal worden. Deze eisen hebben o.a. te maken met de gezondheid, karakter en de uiterlijke kenmerken van de (toekomstige) ouderdieren. 

* Niet voor de fok inzetbaar
Het komt voor, dat een fokker een hond koopt, voor een hoop geld en dat deze hond uiteindelijk niet geschikt is, om in te zetten voor de fok. Deze hond zal de fokker dan (voor een kleine vergoeding) herplaatsen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verkeerd wisselen van het gebit, hangoren, de hond blijft te klein voor de fok, niet beide testikels dalen in enz.

* De fokker houdt de gefokte pups zelf aan
Een stamboom fokker die zichzelf bezig houdt met het verbeteren van het ras of om de kwaliteit te behouden, fokt in principe voor zichzelf. Aangezien de nesten relatief klein zijn, moet de fokker alle kosten, zoals op deze pagina omschreven zelf dragen.

* Hondenbelasting
Veel fokkers betalen ieder jaar hondenbelasting/kennelbelasting. De kosten hier van verschillen per gemeente.

* Lidmaatschap rasvereniging(en) 
Fokkers kunnen er voor kiezen lid te worden van de rasverenigingen. Je kan hier mee laten zien, dat je minstens volgens bepaalde regels fokt die de rasvereniging(en) hebben opgesteld.
 
* Exterieurkeuring 
Veel fokkers nemen regelmatig deel aan een exterieurkeuring/hondenshow. Dit om hun hond te laten
beoordelen, door een officiële keurmeester die bevoegd is om het ras te keuren. Op een exterieurkeuring 

wordt niet alleen gekeken naar schoonheid maar ook naar de gezondheid en het gedrag/karakter van de hond. Deelname aan zo'n show helpt om zorg te dragen, zodat we niet blind worden voor de fouten van onze honden. Of om gewezen te worden op de kwaliteiten, van onze eigen honden. Waardoor we er zorg voor kunnen dragen, dat we chihuahua's fokken, zoals het bedoeld is. Hierbij hopende de kwalificatie Zeer Goed, of nog mooier, Uitmuntend te behalen en in het aller mooiste geval kampioenschapspunten CAC/CACIB. De inschrijfkosten voor een officiële show ligt rond de €60,- dit is natuurlijk exclusief de reis- en parkeerkosten. De fokkers die lid zijn van de Nederlandse Chihuahua Club, moeten minstens 1 maal de kwalificatie 'Zeer Goed' behalen op een officiële show, om te mogen fokken met een hond. Om zo de eisen extra hoog te maken, die gesteld moeten worden, aan de ouderdieren, ten behoeve van het ras.(note; alle honden waar Alana's Angels mee fokt hebben tenminste de kwalificatie Uitmuntend (U) behaald op een officiële FCI show. Klik hier voor de uitleg over de verschillende kwalificaties die behaald kunnen worden.)


Deze lijst is niet compleet. De werkelijke kosten zijn onbetaalbaar. Een fokker besteed heel veel liefde en tijd aan het onderhouden van de honden en het grootbrengen van een nest pups. Vandaar de term: hobby-fokker/kennel. Wanneer ik puur vanuit mijzelf spreek, kan ik zeggen dat ik heel veel liefde koester voor dit ras, de chihuahua. Deze liefde is mijn drijfveer om gezonde, stabiele en mooie chihuahua's te fokken. Om zo een bijdrage te kunnen leveren, aan de instandhouding van dit prachtige ras. Zodat ik hopelijk mensen een trouw maatje kan gunnen. Zodat men net als ik, kan genieten van de streken, het trainen, het liefhebben, de uitdaging en gewoon simpelweg, het hebben van een chihuahua.   

Copyright Alana's Angels Ⓒ 2022 All rights reserved