Alana's Angels
/

Chihuahua's

 

Hoe groot wordt mijn pup?

Hoe groot zal mijn chihuahua uiteindelijk worden? Dit is een vraag waar geen zeker antwoord op gegeven kan worden, onderstaande afbeelding maakt duidelijk waarom.


Bovenstaande afbeelding geeft weer dat de grootte van de hond genetisch bepaald is. Wanneer een fokker zijn lijnen goed kent, meerdere generaties gefokt heeft, of kennis heeft van de lijn, kan er een inschatting gemaakt worden hoe groot de pup ongeveer, zal worden. 

Ondanks de kennis die een fokker heeft van zijn lijnen, komt het ook voor dat de kleinste pup, uit zal groeien tot de grootste van het nest. Andersom is het ook mogelijk dat de grootste pup in het nest, uiteindelijk de kleinste van het nest zal zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vanuit de basis van de moederhond en fokker, tot aan de voeding die de eigenaar van de hond geeft, gedurende het opgroeien en uiteraard genetica.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het gewicht tussen de vijf en acht weken oud, een goede inschatting kan geven hoe groot de pup uiteindelijk zal worden. Een pup die dus klein is bij zijn geboorte, met een grote groeifactor, kan uiteindelijk groter worden dan de grootste pup met de kleinste groeifactor. Stel dat een pup bij zijn geboorte 100 gram weegt, met 10% groei per dag, is 10 gram. Terwijl een pup die 180 gram weegt bij de geboorte, met dezelfde berekening, 18 gram zal aankomen. In een groter nest, hebben de pups minder melk voor zichzelf om te drinken. Vaak is het voor de kleinste extra lastig om extra melk binnen te krijgen. Daarom is de groeicurve tussen de 5 en 8 weken zo bepalend, omdat hier de pups al gedeeltelijk over gaan op vast voedsel. Zo kan elke pup zo veel eten als hij/zij wil. Vanaf dit moment kan hun genetisch bepaalde groei, onbelemmerd beginnen. 

De grootte van jouw pup is eigenlijk al genetisch bepaald. Desondanks kunnen milieufactoren een grote rol spelen. Zo kan bijvoorbeeld ziekte en/of onjuiste voeding de groei van de chihuahua dusdanig beïnvloeden, met het gevolg dat de pup niet zal uitgroeien zoals vooraf was 'bepaald.' Goede voeding en de benodigde beweging, zijn erg belangrijk tijdens de groei van jouw pup.  

Leuke trucjes om het gewicht van jouw pup in te schatten, zijn: 
(opgegroeid onder normale omstandigheden en het is maar een schatting, geen garantie!)

Verdubbel het gewicht van 12 weken, 2 keer. 
Bijvoorbeeld: 12 weken gewicht = 1200 gram x 2 = 2400 gram
Verdubbel het gewicht van 8 weken, 3 keer.
Bijvoorbeeld: 8 weken gewicht = 800 gram x 3 = 2400 gram 

 Copyright Alana's Angels Ⓒ 2022 All rights reserved