Alana's Angels
/

Chihuahua's

 

Aanschaf pup

 


Je bent er eindelijk uit, je wilt graag een chihuahua. Waar moet je eigenlijk allemaal op letten bij de aanschaf van een pup? Allereerst moet je jezelf een aantal dingen afvragen, voordat je over gaat op de aanschaf. Past dit ras bij je, wil je een reu of een teef, heb je de tijd, ruimte, financiële zekerheid en eventueel een oppasadres enz. voor je aanstaande pup?
Ben je allergisch voor honden, of iemand anders in het gezin? Het is vreselijk wanneer je er achter komt dat iemand in het gezin allergisch is, wanneer je de pup al in huis hebt gehaald en de pup vervolgens weer terug moet naar de fokker.. Met het gevolg dat de pup weer naar een ander gouden mandje zal moeten verhuizen.

De eerste weken zijn cruciaal voor een pup, om uit te kunnen groeien tot een stabiele, volwassen hond. De pup zal gesocialiseerd worden en opgevoed worden door de fokker, de moederhond en eventueel andere honden in huis. De opvoeding en socialisatie stopt niet zodra jij de pup in huis haalt. Een chihuahua is ook gewoon een hond en heeft zeker een goede opvoeding nodig. 

Vraag u zich nog steeds af, of een chihuahua bij u past? Zoek dan op het web nog meer informatie over dit ras. Bezoek een internationale hondententoonstelling om daar met verschillende rassen kennis te maken. Daar kan je eventueel ook fokkers ontmoeten. Of ga naar een van de evenementen toe van de rasverenigingen (NCC & EGCN) van de chihuahua. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen en antwoorden te vinden, op de bovenstaande vragen. 

Het reglement waar de fokker die met FCI stamboom fokt zich aan moet houden, citeer ik vanuit het basisreglement welzijn en gezondheid van de Raad van Beheer het volgende:

‘’Artikel VIII.1

 1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.
 4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

  De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3 
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.3 lid 1, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.2.

Artikel VIII.4

 1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
 2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.’’ 
  (Bron)


Checklist

Je hebt een fijne fokker gevonden met een fantastische pup die beschikbaar gaat komen en nu wil je gaan kijken. Waar moet je dan op letten?
* De moederhond is aanwezig
* De werpkist, ren/omgeving, is schoon
* Het nestje groeit op in de woonkamer
* De fokker heeft 1 of 2 nestjes. Meer nesten tegelijk zijn niet bevorderlijk voor de socialisatie en de opvoeding van de pups. De fokker heeft maximaal 4 nestjes tegelijk, want dit is het maximum, wat een fokker mag fokken, van de Raad van Beheer, per jaar.
* De puppy's zijn sociaal, nieuwsgierig en niet overdreven angstig en/of schrikachtig
* De puppy's hebben schone oren, ogen, neus en een schone vacht
* Het inentingsboekje/paspoort van de pup is aanwezig (pups ouder dan 6 weken)
* De pup is ontwormd
* Er zijn papieren van de Raad van Beheer aanwezig, betreffende het nestje pups
* De ouderdieren zijn getest op erfelijke afwijkingen en de uitslag is inzichtelijk
* U kunt vragen stellen aan de fokker en de fokker stelt jou ook vragen
* Je hoeft niet per se ter plaatse te beslissen, of je de pup wil kopen
* Je mag meerdere keren op puppy-bezoek komen wanneer je de pup hebt gereserveerd
* Je krijgt een duidelijke koopovereenkomst waar afspraken in vast zijn gelegd
* De pup zal niet met u meegegeven worden, voordat de pup de leeftijd van 9 weken heeft bereikt
* De pup moet minimaal 1 keer zijn ingeënt en dan heeft er een gezondheidsonderzoek plaats gevonden en
  de fokker stelt je op de hoogte van de uitslag
* Als de pup al mag verhuizen, krijg je een levendige en vrolijke pup mee, met paspoort en een uitgebreid         puppy-pakket en alle andere bijbehorende bescheiden
*  Je krijgt de stamboom mee wanneer de fokker deze al heeft ontvangen van de Raad van Beheer en anders zend de fokker deze na zodra de fokker deze ontvangen heeft

Bij twijfel, niet doen! 
Veel succes met de zoektocht, naar jouw droom-pup!Copyright Alana's Angeles Ⓒ 2022 All rights reserved